Privacy Policy

Privacy verklaring Scholten HorecagroothandelScholten Horecagroothandel (hierna “Scholten HG”), gevestigd aan Bergerweg 125, 1862 PR Bergen N.H., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.scholtenhorecagroothandel.nl, Bergerweg 125, 1862 PR Bergen N.H., 072-5894044

dirk@scholtenhg.nl.

Deze verklaring geldt tevens voor Slijterij Scholten, Dorpsstraat 5, 1861 KT Bergen N.H.,

072-5812226.Persoonsgegevens die wij verwerken

Scholten HG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, het plaatsen van een bestelling en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de website of een app.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgegevens, bankrekeningnummer, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dirk@scholtenhg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scholten HG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Scholten HG analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- Scholten HG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen.Leeftijd verificatie

Geboortedatum (dag, maand, jaar) om (online) geen alcohol en tabak te verkopen aan klanten onder de 18 jaar en geen mailing met alcohol en tabak gerelateerde content te sturen naar klanten onder de 18 jaar. De rechtsgrond hiervoor is een wettelijke plicht om geen tabak en alcohol te verkopen aan klanten van jonger dan 18 jaar. Indien u geen geboortedatum doorgeeft, is het Scholten HG niet toegestaan om alcohol en/of tabak aan u te verkopen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 24 maanden na de laatste activiteit op de website of in een app.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scholten HG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- NAW gegevens en de overige hierboven genoemde gegevens worden bewaard tot 24 maanden na de laatst geplaatste bestelling of de laatste activiteit op de website.

- Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen en facturen met uw NAW aankoopgegevens en gerelateerde (email) correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scholten HG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, op uw verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scholten HG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scholten HG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of contact op te nemen via dirk@scholtenhg.nl of telefonisch via telefoonnummer 072-5894044.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dirk@scholtenhg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Scholten HG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Klachten

Scholten HG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scholten HG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan contact op via dirk@scholtenhg.nl of telefonisch via telefoonnummer 072-5894044.Wijzigingen

Scholten HG kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Scholten HG. Deze versie is opgesteld in mei 2018.